Przeskocz do treści

O projekcie

Celem głównym  projektu jest przywrócenie zdolności zatrudnienia 70 (39K,31M) os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących woj. łódzkie w wyniku indywidualnego i kompleksowego wsparcia obejmującego instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej.

Efektem uczestnictwa w projekcie będzie:

 • Zwiększenie szans na zatrudnienie wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych.
 • Nabycie kwalifikacji bądź kompetencji zawodowych w wyniku realizacji kursów zawodowych
 • Zwiększenie wiary we własne możliwości poprzez wsparcie psychologa, pedagoga, coacha lub prawnika
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez realizacje staży zawodowych
 • Aktywizacja zawodowa jak i społeczna uczestników, która ułatwi powrót lub wejście na rynek pracy.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Dz. 9.1 RPO WŁO (wsk. w cz. 3.1) poprzez osiągnięcie zał. rezultatów:

 • dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - efektywność społeczna min. 34%, efektywność zatrudnieniowa - min 22%
 • dla osób o znacznym st. niepełnosprawności, os. z niepeł. intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi - efekt społ. - min 34%, efektyw. zatrudnieniowa - min 12%
 • dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 14 osób.

W ramach projektu dla wszystkich uczestników zaplanowano: 

 • Ustalenie indywidualnej ścieżki reintegracji - Indywidualny Plan Działania
 • Poradnictwo Specjalistyczne w zależności od potrzeb UP
 • Warsztaty umiejętności miękkich interpersonalnych i umiejętności zawodowych
 • Szkolenia otwarte (w zależności od indywidualnych potrzeb UP w oparciu
 • Staże zawodowe
 • Pośrednictwo pracy

Budżet projektu: 1 018 458,00 zł 

Dofinansowanie Projektu z UE: 967 535,10 zł 

 

Regulamin projektu plik doc

Regulamin projektu pdf